sobota, 19 maja 2018

Egalitarny liberał?

Wielokrotnie rozważałem ideowe zapośredniczenia Burmistrza Chojnic, to co ustaliłem bezsprzecznie, zamyka się w takiej oto triadzie: autorytaryzm-postkomunizm-liberalizm. To swoisty eklektyzm, ale ciężko się spodziewać po kimkolwiek prezentacji "czystej formy" jakiejś jednej ideologii. Często takie postawy są wypadkową większej liczby czynników, aniżeli tylko te odnoszące się do cech jednostkowych. Raczej to uwarunkowania systemowe plus charakter danego polityka tworzą te swoiste "mieszanki" ideowe, z taką ekspresją ukazywane nam w przestrzeni publicznej. Tym razem w ręce wpadł mi tekst Burmistrza z ostatniej gazetki "Chojniczanin.pl". Nie wiem czy to tylko...populizm, ale Burmistrz jako liberał jasno opowiedział się po stronie grup mniej zamożnych chojniczan. Jeśli to są szczere słowa, to warte są one szczególnej uwagi. Burmistrz napisał: "Zapewniam, że prywatnym właścicielom dużych przedszkoli nic nie brakuje, zarabiają dobre pieniądze, ale chcą więcej i więcej". Mi się to podoba, takie stanowisko Burmistrza popieram, a nawet zawołam: "W to mi graj"! 

Ale...

Radość z takich deklaracji studzą fakty. To nie kto inny jak Burmistrz, doprowadził do likwidacji przedszkoli samorządowych w Chojnicach. To nie kto inny jak Burmistrz jest autorem dzieła pod tytułem przejęcia własności miejskiej przez obecnych prywatnych właścicieli przedszkoli. Po latach trzeba zapytać i zrobić bilans, czy było warto? Czy liberalizm Burmistrza nie stoi za sugerowaną przez Burmistrza obecną pazernością właścicieli "dużych przedszkoli"??? W każdym razie liberalizm wepchnął Burmistrza w sytuację w której ten pozostając liberałem stał się egalitarystą stojącym, choćby w sferze deklaracji, po stronie ludu Chojnic.  Wcześniej niestety Burmistrz decyzją o likwidacji przedszkoli samorządowych wsparł środwiska liberałów gospodarczych w Chojnicach, które nigdy nie miały na względzie chojniczan, a raczej przyświecało im to co innym liberałom, więc kumulowanie zysków finansowych, i to wszelkim kosztem. 

Wciąż nie jest za późno, żeby w Chojnicach stworzyć w 100% samorządowe przedszkole, które stanie się nie tylko konkurencją dla prywatnych właścicieli (którzy w mojej ocenie stworzyli swoisty oligopol w mieście na usługi przedszkolne), ale też i punktem odniesienie dla jakości świadczonych usług.