wtorek, 7 czerwca 2016

Wolne soboty!

Po moim wniosku, z dnia 29 kwietnia 2016 r., do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach o naprawienie prawa miejscowego w zakresie pobierania opłat za parkowanie w soboty, w ten sposób, aby dostosowano prawo lokalne do obowiązujących norm wyznaczonych decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego w ten sposób, aby zaprzestano bezprawnego pobierania opłat za parkowanie na parkingach miejskich w soboty, mamy w końcu soboty wolne od opłat za parkowanie w soboty! (kopia mojego wniosku do Rady Miejskiej i odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej: http://polityka-chojnice.blogspot.com/2016/04/soboty-bez-opat-za-parkingi.html ,  http://polityka-chojnice.blogspot.com/2016/05/czy-w-soboty-bedziemy-parkowac-za-darmo.html). O sprawie mojego wniosku informowały media: http://www.pomorska.pl/wiadomosci/chojnice/a/pobieranie-oplat-za-parkowanie-w-soboty-jest-nielegalne-czy-bedzie-nowelizacja-uchwaly,9951021/ .

Miasto nie pobiera opłat za parkowanie w soboty od 4 czerwca 2016 r. , pomimo tego, że wcześniej podjęto uchwałę nr XX/203/2016 w dniu 25 kwietnia 2016 r. (link do uchwały: http://strazmiejskachojnice.pl/wp-content/uploads/2016/05/Uchwa%C5%82a.XX_203_16.2016-04-25_strefa_p%C5%82atnego_prarkowania.pdf), Uchwałę tę w której zobowiązano kierowców do płacenia za parkowanie w soboty podjęto zaledwie jeden dzień przed zapadnięciem wyroku NSA w sprawie interpretacji przepisów dotyczących parkowania (komunikat NSA w sprawie wyroku: http://www.nsa.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wyroku-nsa-z-dnia-26-kwietnia-2016-r-sygn-akt-i-osk-3507-15-strefa-platnego-parkowania-w-augustowie,news,4,310.php).

Dzięki temu, że Miasto skierowało do Wojewody Pomorskiego zapytanie o interpretacje przepisów w sprawie płatnego parkowania w soboty, po moim wezwaniu do naprawienia prawa miejscowego, mamy w Chojnicach bezpłatne parkingi od 4 czerwca 2016 r. Powstaje tylko pytanie, dlaczego Urząd Miejski nie ogłosił tego faktu publicznie, tylko wprowadził te zmiany "po cichu", czy dlatego, że to ja byłem inicjatorem wniosku w sprawie zniesienia opłat za parkowanie w soboty w Chojnicach? W kazdym razie, proszę abyście Państwo pamiętali, że podjąłem działania mające na celu zniesienie w Chojnicach opłat za parkowanie w soboty na parkingach miejskich.
Poniżej film z www.chojnice.tv, z wypowiedzią dyrektora Wydziału Komunalnego Jarosławem Rekowskim: