piątek, 17 lutego 2017

Bonna nie rozumie pytań?

Dyrektor chojnickiego szpitala zaczyna już nie tylko mnie rozczarowywać swoją postawą, kiedy w mediach pisze się, że on mówi o mnie, iż ja na niego "pluję". To są sprawy kultury...

Natomiast skupiając się na sporach merytorycznych i funkcjonowaniu chojnickiego szpitala wystąpiłem ostatnio do dyrektora Bonny o kopię upoważnienia (pełnomocnictwa), które ten powinien posiadać, upoważnienia do podpisywania umów długoterminowych. Dyrektor jak wiadomo podpisuje takie umowy nawet na okresy ok. 10 lat. Dlatego winien mieć stosowane upoważnienie od podmiotu tworzącego - założycielskiego, czyli z Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Chojnickiego. 

Zadałem więc następujące pytanie: 

Korzystając z zapisów Ustawy o dostępie do informacji publiczny składam zapytanie o :

- kopię upoważnienia do podejmowania umów długoterminowych wystawionego przez Zarząd powiatu chojnickiego dla dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.


Marcin Wałdoch

na które otrzymałem bardzo niejasną i niepoważną odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana wystąpienie o treści: „Korzystając z zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej składam zapytanie o: - kopie upoważnienia do podejmowania umów długoterminowych wystawionego przez Zarząd powiatu chojnickiego dla dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach” wskazuję przede wszystkim na to, że Pana wystąpienie ma niejasną i niejednoznaczną treść, natomiast „kopia upoważnienia do podejmowania umów długoterminowych wystawiona przez Zarząd Powiatu Chojnickiego dla dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach” nie znajduje się w posiadaniu Szpitala.

Z poważaniem
Leszek Bonna
Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego
W Chojnicach

Nadal więc nurtuje mnie to, czy dyrektor Leszek Bonna w ogóle miał uprawnienia do podpisywania umów długoterminowych, takich między innymi, jak umowa na rezonans z firmą NOBO Sp. z o. o. gdzie wiceprezesem jest małżonka Leszka Bonny. Umowa na rezonans obowiązuje do 2026 r.