wtorek, 15 marca 2016

Święto Bezprawia

Jak wiadomo w tym roku starosta chojnicki odmówił Arcanom Historii prawa do przeprowadzenia Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Chojnicach w 2016 r., powołując się wraz z Policją na zapisy Prawa drogowego, gdyż stosowne wnioski na wykorzystanie dróg w sposób szczególny złożyłem zbyt późno...przekraczając znacznie barierę 30 dni, która powinna dzielić czas od złożenia wniosku do dnia wykorzystania dróg.

Potraktowano nas więc zgodnie z prawem w 2016 r. 

Jednak starosta chojnicki od wielu lat łamie prawo i nadużywa swojej funkcji, kiedy chodzi o imprezę organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach, czyli o obchody Dnia Niepodległości w Chojnicach. Zapytałem starostwo chojnickie o dokumentację w sprawie organizacji Dnia Niepodległości w Chojnicach w latach 2012, 2013, 2014 i 2015. Otrzymałem w odpowiedzi zestaw dokumentów za każdy rok. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 4 lat starosta chojnicki przekraczając swoje uprawnienia wydał decyzje łamiąc prawo, bowiem wyraził zgodę na przeprowadzenie Dnia Niepodległości we wskazanych latach przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach, pomimo tego, że wnioski z prośbą o zgodę na szczególne wykorzystanie dróg były składane:

- w 2015 r. 22 października, czyli 20 dni przed planowaną imprezą...a nie jak stanowi prawo co najmniej 30 dni wcześniej.

- w 2014 r. 16 października, czyli 26 dni przed planowaną imprezą...a nie jak stanowi prawo co najmniej 30 dni wcześniej.

- w 2013 r. 22 października, czyli 20 dni przed planowaną imprezą...a nie jak stanowi prawo co najmniej 30 dni wcześniej.

- w 2013 r. 16 października, czyli 26 dni przed planowaną imprezą...a nie jak stanowi prawo co najmniej 30 dni wcześniej. 

W związku z powyższym w mojej opinii doszło do złamania prawa na podstawie art. 231 Kodeksu karnego, który stanowi w paragrafie 1, że "Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Sprawa trafi do Prokuratury Rejonowej w Chojnicach, gdyż jest to uporczywe łamanie prawa. Starosta wydawał decyzje ze zgodą na organizację Dnia Niepodległości w Chojnicach, chociaż nie miał takiego prawa, bowiem wnioski o wykorzystanie drogi w sposób szczególny przy planowanej uroczystości zostały złożone w nieodpowiednim terminie i cała sprawa winna być umorzona. Za sytuację odpowiadają także organizatorzy, czyli pracownicy Starostwa Powiatowego i Policja, która opiniowała pozytywnie wnioski złożone po ustawą przewidzianym terminie. 

Starostwo innych stara się "prostować", ale sami nie przestrzegają prawa, do którego przestrzegania wzywają innych, to nie jest równe traktowanie i to nie jest odzwierciedlenie idei państwo prawa.

Poniżej kopie dokumentacji potwierdzające przytoczone przeze mnie fakty:

Rok 2015


Rok 2014Rok 2013Rok 2012Osadzeni kryminaliści popierają Arseniusza Finstera

Dostrzegłem pewien fenomen życia politycznego w naszym mieście. Otóż w latach 2010 i 2014 Arseniusz Finster zdobył sobie 100% poparcia wśród więźniów Aresztu Śledczego w Chojnicach.

Nikt z osadzonych nie oddał głosów na innego kandydata na burmistrza, co ciekawe, także Komitet Wyborczy Wyborców Arseniusza Finstera w 2014 r. wygrał wybory samorządowe wśród wyborców osadzonych w Areszcie Śledczym, bo aż 66,67% głosujących oddało głos na KWW Arseniusza Finstera (na kandydata Bogdana Marcinkowskiego), a pozostałą część głosujących, czyli 33,33% oddało głos na kandydatkę Platformy Obywatelskiej (PO). 


Rzeczywistość, jak w soczewce, osadzeni głosują na sprawdzone według siebie marki wyborcze. Arek Finster, może czuć się dumy głosujący i osadzeni kryminaliści z chojnickiego Aresztu Śledczego od wielu lat wyrażają 100% poparcie dla urzędującego Burmistrza Miasta Chojnice.

W tym kontekście można dokładnie zrozumieć podejmowane przez Arseniusza Finstera próby kryminalizacji i zastraszania opozycji, chodzi być może o to, że w chojnickim Areszcie Śledczym funkcjonuje doskonałą resocjalizacja, po której z pełnym zaufaniem oddaje się głos wyborczy na Areseniusza Finstera. Całej opozycji przydałaby się taka resocjalizacja - tak zapewne myśli dumny z osadzonych Burmistrza Miasta Chojnice. W końcu to jedyny obwód wyborczy w Chojnicach w którym Arseniusz Finster cieszy się 100% poparciem od lat, a członkowie jego komitetu mogą liczyć na poparcie znacznej większości osadzonych, dzieląc się jedynie głosami z PO. 

Osobiście gratuluję Arseniuszowi Finsterowi, o takim poparciu marzy każdy polityk i chyba niejeden gospodarz.