sobota, 12 stycznia 2019

Będą musieli ujawnić, kto im płaci!

Cześć radnych miejskich i powiatowych w swoich oświadczeniach majątkowych, z którymi możecie się zapoznać (Miasto Chojnice, Powiat Chojnicki), wykazała, że uzyskała dochód z tytułu tzw. umów zlecenia, jednak nie podają oni z jakim podmiotem zawarli taką umowę, a jest to bardzo istotna informacja. Jeśli radni uzyskali dochód w wyniku umowy, którą zawarli np. z Urzędem Miejskim, albo jakąś jednostką organizacyjną/budżetową gminy, to będą musieli oddać mandat radnego.
Niestety radni nie podają podmiotów z którymi podpisywali umowy. Poza tym, radni nie wykazują się wystarczającą przejrzystością, bowiem wielu z nich wykazuje dochody pod wielce enigmatyczną rubryką: "inne" i wpisują tam tysiące złotych, których pochodzenia obywatele nie mają szansy zweryfikować. A co jeśli jest to wynagrodzenie z tytułu pozostawania w układach politycznych? 

Dlatego w najbliższej przyszłości zweryfikuję źródła dochodów z umów tzw. zlecenia i źródła "innych" dochodów radnych miejskich i powiatowych w Chojnicach, tak aby wykluczyć prawdopodobieństwo łamania prawa. W ostatniej kadencji Rady Miejskiej i Rady Powiatu mieliśmy do czynienia z wygaszeniem kilku mandatów, ponieważ radni pełnili mandaty łamiąc prawo. Obawiam się, że obecnie może dojść do podobnej sytuacji i będziemy, być może, obserwatorami zmian składu rad.