piątek, 2 marca 2012

Call for papers - konferencja o Nowej Zelandii


Zapraszam wszystkich studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do przesyłania propozycji wystąpień ( wraz z abstraktem) podczas konferencji naukowej na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 6-8 lipca 2012 roku.

Oprócz 6 keynote speakers będzie też miejsce dla kilkudziesięciu innych osób z całego świata, zainteresowanych badaniami nad Nową Zelandią, w tym z Polski. Osoby te będą miały okazję wygłosić swój referat. Najlepsze z nich ukażą się w wydawnictwie pokonferencyjnym, w zeszycie naukowym Centrum Studiów nad Nową Zelandią - "Bulletin of New Zealand Studies".  

CNZSA organizuje konferencję naukową po raz 18, dotąd miały one miejsce między innymi w Londynie, Paryżu, Wiedniu, Frankfurcie, Florencji...a w tym roku, przy moim skromnym udziale i dużym zaangażowaniu władz CNZSA oraz przychylności UG konferencja odbędzie się w Gdańsku!

Wkrótce  będziemy dysponować plakatem konferencji.

Zapraszam do zapoznania się z ogłoszeniem i jednocześnie liczę na udział studentów i doktorantów wywodzących się z ziemi chojnickiej!