niedziela, 3 stycznia 2016

Studia Chojnickie zaproszenie do nadsyłania artykułów

Dzień dobry/Dobry wieczór!

Szczęśliwego Nowego Roku! 

Zbieram teksty do "Studiów Chojnickich". Nowy i pierwszy numer, wyjdzie we wrześniu, teksty zbieram do końca maja 2016 r. Nasze nowe czasopismo, które zastąpi wypaloną koncepcję "Słowa Młodych", będzie rocznikiem. 

Tematyka - chojnicka, wszystko co wiąże się z naszym miastem i gminą wiejską Chojnice w ujęciu humanistyki (historia,filologie, nauki o kulturze, etc.), nauk społecznych, prawa, a nawet filozofii.

Wskazówki dla autorów - imię i nazwisko, tytuł lub stopień, afiliacja (uczelnia lub zakład pracy), długość tekstu do 40 tys. znaków ze spacjami. Czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5. Przypisy dolne. Na końcu artykułu bibliografia z podziałem na: Opracowania i prace naukowe; artykuły naukowe; artykuły publicystyczne; wspomnienia i relacje; Internet. 

Stosujemy tylko polskie przypisy! Czyli, tamże, taż, tenże, a nie ibidem, eadem, idem, itd. KAŻDY ARTYKUŁ MUSI MIEĆ też wskazanie do 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim oraz abstrakt w języku polskim i angielskim (jeśli jest problem w nadesłaniu abstraktu w języku angielskim, redakcja prosi o nadesłanie tylko w języku polskim). Dodatkowo Autorzy proszeni są o załączanie krótkiego biogramu. Całość proszę słać w JEDNYM pliku na adres: marcin.waldoch@gmail.com (po pierwszym numerze zmienimy adres na pocztę redakcji, które będzie szefować mgr Martyna Werra, doktorantka UG) . 

Teksty będą poddane recenzji, właśnie jestem w trakcie ustalania składu komitetu naukowego. Czasopismo będzie się ukazywać tylko online na stronie: www.studiachojnickie.pl . Za pierwszy numer nie będą nam przyznane na pewno żadne punkty,ale już za drugi tak, przynajmniej Arcana Historii dołożą starań, aby tak się stało. Czasopismo będzie notowane i dostępne w największych bazach online, co wpłynie znacząco na liczbę cytowań. W planach jest tworzenie numerów tematycznych, ale ten projekt uzależniony jest od liczby i charakteru prac, jakie nadejdą do dwóch pierwszych numerów czasopisma. 

Wszystkich Was zachęcam i proszę o podjęcie niezależnych i głębokich studiów o Chojnicach! Zapraszajcie również innych badaczy i adeptów nauki do współpracy z naszym niezależnym środowiskiem.

Pozdrawiam 

Marcin Wałdoch
prezes
Stowarzyszenie Arcana Historii