wtorek, 12 września 2017

Wynik indolencji?

Ekstremalne warunki pogodowe zostały wymienione jako zagrożenie bezpieczeństwa w ujęciu globalnym na pierwszym miejscu przez prestiżową grupę ok. 750 specjalistów i naukowców skupionych w ramach World Economic Forum w raporcie pod nazwą: The Global Risks Report 2017 przy współpracy z Uniwersytetami z Singapuru, Cambridge i University of Pennsylvania. 

Dokument ten został upubliczniony w styczniu bieżącego roku. Na drugim miejscu zagrożeń wskazano migracje. W podobnym tonie do raportu WEF utrzymana jest książka Naomi Klein To zmienia wszystko, której lekturę polecam lokalnym samorządowcom i przedsiębiorcom. Klimat zmienia się pod wpływem ludzkiej działalności i ciężko podważyć to stanowisko. Niszczymy w imię interesów gospodarczych i nienasyconego apetytu na zyski grup posiadających kolejne obszary ziemi i ekosystemy. Oczywistym staje się, że jeśli człowiek nie zyska zdolności pozyskiwania energii w inny sposób niż poprzez wydobycie ropy, to czekają nas jeszcze potężniejsze kataklizmy. Do tego dochodzą następstwa katastrof ekologicznych i klęsk żywiołowych - wzrastające rozwarstwienie i nierówności społeczne, wykluczenie kolejnych grup społecznych z życia publicznego, degradacja kapitału społecznego społeczności dotkniętych nieszczęściami spowodowanymi zmianami klimatu. 

Nie zaliczam się ani do alarmistów, ani do negacjonistów zmian klimatycznych, ale bacznie obserwuję informacje o zachodzących przemianach związanych z naszym środowiskiem. Brak Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie uważam za poważne zaniedbanie - to właśnie taka instytucja powinna zbierać i przetwarzać informacje i wiedzę, choćby tak podstawową - jak ta którą teraz przedstawiłem za WEF. Być może świadomość tego, że wskazuje się ekstremalne warunki pogodowe i idące za tym zagrożenia za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa byłaby zbawienna dla lokalnej wspólnoty w obliczu zetknięcia się z potężnym kataklizmem, który dotknął też ziemię chojnicką. Burmistrzowi Miasta zaproponowałem jakiś czas temu powołanie Ośrodka Badań nad Chojnicami -w jego obszarze znajdowałoby się także rozpoznanie możliwych zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców w różnych aspektach: społecznym, ekonomicznym, politycznym.

Polecam lekturę raportu o zagrożeniach globalnych na 2017 r. w całości: http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf