środa, 17 września 2014

Napad

17 września 1939 r. na wolną Polskę napadły, bez wypowiedzenia wojny, wojska Sowietów (Rosji), dosłownie wbijając nóż w broniącą się przed Niemcami Polskę. Rosjanie w swym cynizmie uznali, że rząd polski przestał wtedy istnieć!

Wynikiem tego w Charkowie, Starobielsku i Miednoje rozstrzelano chojnickich policjantów, ale i żołnierzy Wojska Polskiego (por. Eugeniusz Piotrowski, por. Wacław Perny z kompanii saperów "Hoszcza" Korpusu Ochrony Pogranicza - walczyli o Chojnice), którzy w kampanii wrześniowej walczyli 1 i 2 września 1939 r. na ziemi chojnickiej. Strzałem w tył głowy zostali haniebnie powaleni przez katyńskich katów. Takim katom Polaków kłania się Finster każdego 14 lutego!

Żyjemy w mieście w którym władza czci czerwoną gwiazdę, czci Sowietów - morderców Polaków i chojniczan i opiera swój aparat władzy w dużej mierze na ludziach dawnego systemu wywodzących się z PZPR, pracujących dla ORMO i SB. Służb, które powołane zostały w wyniku chęci utrzymania narodu polskiego w żelaznym uścisku Moskwy.

Ten fakt - sowietofilstwo Finstera i jego ekipy również powinien zaważyć na naszych postawach wyborczych. Pamiętajmy, że pseudo naukowców z Moskwy ktoś tam promował i miał w tym cel. Jesteśmy Polakami i żyjemy w polskim mieście, za którego wolność ginęli przede wszystkim Polacy. Sowieci nie wyzwolili nigdy Chojnic, bili się jedynie o władzę nad Europą i światem na terenie Chojnic z Niemcami - Wehrmachtem i SS. Jednak geneza tkwi w dniach 1 września i 17 września. W polskiej, w pełni uprawnionej, walki o niepodległość. Jeśli ktoś KLĘKA jak FINSTER przed wrogami wolnej Polski, przed mordercami (na terenie powiatu chojnickiego Rosjanie - Sowieci zgwałcili ok. 2 tysiące kobiet, na terenie powiatu tucholskiego 1700 kobiet - to są dane NKWD, na chojnickim cmentarzu leżą żołnierze, którzy napadali na Polskę 17 września 1939 r.!!!) nie ma taki człowiek żadnego prawa być burmistrzem Chojnic w wolnej Polsce. Bo ten człowiek wykazuje zapośredniczenie ideologiczne i mentalne właśnie w Moskwie. Tej tradycji sowieckiej, tej cywilizacji o której prof. Feliks Koneczny mówił jako o cywilizacji turańskiej, wierny jest w swych słowach i działaniach burmistrz Arseniusz Finster. Dziś pewnie, 17 września, burmistrz Finster obchodzi jako święto? Kwiaty pod czerwoną gwiazdą złożone Panie burmistrzu? Podziękował Pan?

17 września 1939 r. Rosjanie napadli na Polskę. Według mnie napadną na Polskę ponownie.

Polecam audiobook Jerzego Łojka, Agresja 17 września 1939 https://www.youtube.com/watch?v=LLIKktb6XHY