piątek, 6 sierpnia 2010

Nowe "Słowo Młodych"


Stowarzyszenie Arcana Historii wydało nowy numer "Słowa Młodych". Całość wkrótce będzie dostępna na http://www.arcanahistorii.org/, w wersji tradycyjnej u Pana Mieczysława Blocha - Galeria na Starym Rynku w Chojnicach. Periodyk pozostaje bezpłatnym.
Poniżej spis treści tego wydania "Słowa Młodych":Nota od Redakcji

Współczesny rosyjski patriotyzm – nowa idea dla Rosji? Próba oceny, 8
Dawid Prochowski

Rada Bezpieczeństwa ONZ – reforma rządzenia światem? 17
Michał Wilczewski

Geneza systemu politycznego Nowej Zelandii. Cz. II Zagadnienia
metodologiczne analizy systemowej, 24
Marcin Wałdoch

GONGO – paradoks społeczeństwa obywatelskiego? 30
Marcin Wałdoch

Wisła. Wieś góralska – miasto – uzdrowisko, 35
Michał Soska
Dorobek kulturowy Romów w Polsce i na świecie, 57
Mateusz Alan Babicki

Problemy edukacji akademickiej, cz 1., 64
Michał Januszewski

Słodki cycek alienacji, 68
Oskar Szwabowski,

O współczesnych kreatorach języka medialnego oraz ich świadomości językowej, 71
Ewelina Mendala

Sprawiedliwość pierwotna, 84
Lucjan Woziński

Libertariańska demokracja, 87
Jakub Woziński

DZIAŁ DS. ARCAN HISTORII

Chojniczanie podczas okupacji niemieckiej, 90
Jacek Wałdoch


Pruskie pomniki w Chojnicach, 94
Andrzej Lorbiecki

Obchody świąt i rocznic narodowych w Śliwicach w okresie
międzywojennym, 103
Adam Węsierski

Obchody dwusetnej rocznicy „Wiktorii Wiedeńskiej” w Tucholi, 109
Adam Węsierski
Piękno architektury Chojnic, czyli rzecz o zabytkach grodu tura,część VII, 114
Wiesława Gołuńska

Z dziejów „czerwonej szkoły” dla dziewcząt w Chojnicach na tle szkolnictwa na Pomorzu Gdańskim w latach 1882-2008 ,część VI, 116
Wiesława Gołuńska

„Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii część VII, 124
Wiesława Gołuńska

RECENZJE/OMÓWIENIA

Marcin Wałdoch:

Michał Soska: Pamięć o ofiarach grudnia 1970 127

Dawid Prochowski:
Michał Soska: Za Świętą Ruś. Współczesny nacjonalizm rosyjski – zarys ideologii 129

Krzysztof Szulczyk:
Adam Węsierski: Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego 131

Oskar Szwabowski: Fałsz bez odpowiedzi 135


Siegfried Johann von Janowski:

Promocja trzeciego tomu „Herbarza szlachty kaszubskiej” w Chojnicach 141

NOTY O AUTORACH 145

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 147
Zapraszam do lektury. Kolejny numer we wrześniu. Chętnych do publikowania swoich prac, zapraszam pod adres maila marcin.waldoch@gmail.com .
Tutaj znajdziecie wykaz artykułów opublikowanych w poprzednich numerach:


http://katalog.czasopism.pl/index.php/S%C5%82owo_M%C5%82odych