niedziela, 2 października 2016

Wniosek o Naukowego Tura

Parę dni temu obiecałem wniosek o uruchomienie "Naukowego Tura", czyli stypendium dla chojniczan - doktorantów.

Wniosek wysłałem do Rady Miejskiej w Chojnicach, poniżej przedstawiam jego treść:

Rada Miejska w Chojnicach


Wniosek o uruchomienie programu stypendialnego dla doktorantów pod nazwą „Naukowy Tur”

W związku z planowanym przez Urząd Miejski w Chojnicach konkursem na tzw. stypendia w zakresie kultury, chciałbym zwrócić uwagę władzom Miasta Chojnice, szczególnie Radzie Miejskiej Chojnic, na wielką rolę cywilizacyjną doktorantów, który wywodzą się z Chojnic. Doktoranci – chojniczanie, których liczbę szacuję obecnie na 50 osób, to element około 40 tysięcznej rzeszy doktorantów polskich uczelni. Ludzie ci będą w przyszłości wyznaczać kierunki rozwoju nauki, ale też staną się „turami” cywilizacyjnego postępu, być może też w wymiarze naszej lokalnej wspólnoty. Należy rozważyć możliwość utworzenia programu stypendialnego pod nazwą „Naukowy Tur”, w którym przydzielano by stypendia w dwóch kategoriach: za wybitne osiągniecia naukowe; oraz w związku z ciężkim położeniem materialnym doktorantów chojnickich bez względu na to, czy studiują w Polsce czy poza jej granicami. Wartość stypendiów winna wynieść 1 tysiąc złotych polskich, przyznawane powinny być na okres 12 miesięcy dla co najmniej 2 doktorantów w każdej z kategorii stypendium. Do konkursu winni być dopuszczeni tylko i wyłącznie chojniczanie.

Ustanowienie takiego stypendium przez władze Miasta będzie wyrazem wysokich aspiracji cywilizacyjnych Chojnic, bowiem na Pomorzu Miasta tej wielkości nie wspomagają doktorantów, a zaznaczyć trzeba, że trzeci stopień studiów, jakim są studia doktoranckie jest uwieńczeniem drogi adeptów nauki, którzy na studiach doktoranckich poznają meandry swych dyscyplin naukowych i w wyniku procesu badawczego wytwarzają nową wiedzę, której prezentacją stają się ich dysertacje doktorskie. Niestety, jak ukazują statystyki w Polsce nadal marnuje się potencjał wielu zdolnych i młodych osób, ponieważ nie uzyskują oni żadnego wsparcia finansowego i albo porzucają studia doktoranckie, albo przez wzgląd na konieczność podejmowania pracy zarobkowej na studia doktoranckich nie są w stanie wykonać odpowiednich badań i nie piszą w efekcie swej rozprawy.  Wyrazem tego stanu są liczby, zaledwie 26% osób, które ukończyły studia doktorancie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych broni swój doktorat i uzyskuje stopień naukowy, jak wykazał ostatni raport NIK. Wiąże się to z trudnościami bytowymi, na jakie narażeni są polscy doktoranci. Stąd mój wniosek do członków Wysokiej Rady, który kieruję z nadzieją, że znajdą się środki na wspomożenie aspiracji obywateli Miasta Chojnice. Takie wsparcie nie będzie z pewnością bez korzyści dla Miasta, bowiem doktoranci w swoich życiorysach naukowych, podobnie jak i już doktorzy nauk, zamieszczają informacje o stypendiach z których korzystali, i tym faktem będą się mogli legitymować przez całe życie, stając się ambasadorami Chojnic w świecie.