czwartek, 3 stycznia 2019

Fałszywe sygnały?

Na ten moment nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi na moje kolejne zapytania w sprawie chojnickiego lodowiska, ale Urząd Miejski ma na to jeszcze czas.

Natomiast chciałbym zwrócić uwagę opinii publicznej na pewne rozbieżności w tym, co podawały chojnickie władze na temat planowanego zarządcy lodowiska, a o czym media pisały, ale podając te informacje w różnym czasie, stąd może nie widać oczywistych sprzeczności w przekazie ratusza. 

Oto te fragmenty, według relacji z portalu www.chojnice24.pl: 

W materiale z 20 listopada 2018 r. http://chojnice24.pl/artykul/28219/w-polowie-grudnia-na-lyzwy/, relacjonowano,że władze Miasta Chojnice wskazują spółkę Promocja Regionu Chojnickiego, która jest prowadzona przez prezesa Romana Guzelaka, jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie obiektem. 

Następnie w materiale z 6 grudnia 2018 r.  http://chojnice24.pl/artykul/28312/miasto-oddaje-lodowisko-w-prywatne-rece/ padają już zupełnie odmienne deklaracje: otóż podmiotem zarządzającym lodowiskiem, bez konkursu bez formy przetargowej, zostaje wskazany przedsiębiorca prywatny firma ABUD. Bazując tylko na tych materiałach należałoby się spodziewać, że Miasto Chojnice dysponuje odpowiednią umową na zarządzanie lodowiskiem z firmą ABUD, ale takiej umowy, jak napisałem we wcześniejszym poście Miasto nie posiada - zresztą taką odpowiedź uzyskałem z Miasta. 

Zarządcą lodowiska w myśl tego stanu wiedzy nie jest ani Promocja Regionu Chojnickiego, ani firma ABUD. Kto w takim razie jest zarządcą chojnickiego lodowiska? Kto pobiera opłaty za bilety? Na jakiej podstawie działa na tym lodowisku? Czy jest to firma posiadająca odpowiednie ubezpieczenia, uprawnienia, itd.? Czy jest to może jednak firma ABUD, ale działająca tam bez umów z Miastem?