piątek, 27 kwietnia 2018

Szpitalna kołomyja

Wracam do tematu chojnickiego szpitala. Jak pisałem wcześniej, postawiłem przewodniczącemu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego Markowi Szczepańskiemu i Jego szefowi partyjnemu i koledze z PO oraz przy okazji dyrektorowi chojnickiego szpitala 17 pytań. Tych pytań nie pozwolono mi zadać na posiedzeniu Rady Społecznej Szpital Specjalistycznego w Chojnicach. Szczepański zamknął spotkanie, kiedy chciałem zadać te pytania, pod pretekstem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Dlatego zadałem te pytania pisemnie, zadałem je w styczniu. Obecnie minęły już ponad 3 miesiące, ale odpowiedzi jako przedstawiciel wojewody pomorskiego na te pytania dotąd nie otrzymałem. Pofatygowałem się więc i napisałem do starostwa, żeby im przypomnieć o sprawie. I to jest najlepsze, okazało się bowiem, że na pytania, których nie pozwolono mi zadać ustnie, a zażądano de mnie, żebym je zadał pisemnie, przewodniczący Rady Społecznej i dyrektor szpitala chcą mi odpowiedzieć ustnie, a że nie było mnie na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej, to podobno odpowiedzą mi ustnie, ale może w czerwcu. Czy tylko mi na myśl przychodzi stwierdzenie, że to jest jakaś kołomyja? 

Poniżej przedstawiam korespondencję ostatnią w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Chojnicach, tak aby opinia publiczna miała obraz rzeczywistości w wykonaniu lokalnej Platformy Obywatelskiej (PO)

Dzień dobry!

Nie byłem obecny na ostatniej Radzi Społecznej, czy może mi Pani przesłać w formie elektornicznej odpowiedzi Pana Dyrektora i Pana Przewodniczącego na pytania, które przesłałem do w/w Panów?


Marcin Wałdoch

Odpowiedzi na pytania, które skierował Pan do Dyrektora Szpitala i Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala miały być udzielone na posiedzeniu rady w dniu 20 marca 2018 roku. Z uwagi na Pana nieobecność udzielenie odpowiedzi zostało przełożone na kolejne posiedzenie RS Szpitala.

Pkt. 8 protokołu nr 1/2018 z posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza Chojnicach z dnia 20 marca 2018 roku.

Odpowiedzi na pytania zadane na piśmie przez członka Rady Społecznej.

Przewodniczący: Wspólnie z Panem Dyrektorem przygotowaliśmy odpowiedzi na zapytania zadane na piśmie przez członka Rady Społecznej przedstawiciela Wojewody Pana Marcina Wałdocha. Chcieliśmy na nie odpowiedzieć w obecności członków Rady Społecznej. W związku z tym, że tego Pana dzisiaj nie ma przełożymy omówienie tego punktu na kolejne posiedzenie Rady Społecznej Szpitala.

Leszek Bonna: Niektóre odpowiedzi będą już nie aktualne.

Przewodniczący: W części tak, ale dobrze by było aby osoba zainteresowana była obecna przy udzielaniu odpowiedzi.”
 
 
Sabina Łangowska
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydział Organizacyjny
Spraw Obywatelskich i Zdrowia
tel. 52 39 66 502
e-mail: zdrowie@powiat.chojnice.pl
 
Sent: Thursday, April 26, 2018 1:12 PM
Subject: Zapytanie

W takim razie, proszę przekazać Panu Przewodniczącemu, że oczekuję odpowiedzi nie ustnej, gdyż takiej nie zadawałem, a przede wszystkim odpowiedzi na piśmie na postawione pytania. 

Marcin Wałdoch

Ogólnopolskie stowarzyszenie przedstawicieli wojewodów przy jednostkach lecznictwa publicznego

W najbliższym czasie planuję powołać do życia stowarzyszenie przedstawicieli wojewodów przy jednostkach lecznictwa publicznego. Tylko dzięki bieżącej wymianie informacji możliwym jest skuteczny monitoring i kontrola działalności jednostek lecznictwa publicznego. Ustawodawca nie dał przedstawicielom żadnych formalnych uprawnień poza zasiadaniem przy radach społecznych szpitali z głosem ważącym tyle samo, co każdy inny głos w radzie. Taki stan rzeczy w zderzeniu ze specyfiką funkcjonowania szpitali w Polsce powoduje, że przedstawiciele wojewodów są  bezsilni wobec skali bezprawia i konfliktów interesów, które rozgrywają się na ich oczach. 

Kolejnym krokiem będzie próba wzmocnienia pozycji przedstawicieli wojewodów przy szpitalach publicznych poprzez nowelizację ustaw właściwych odnoszących się do jednostek lecznictwa publicznego.