sobota, 2 stycznia 2016

Chojnice 1945-1948: następstwa zderzenia totalitaryzmów

Planujemy wydać drukiem książkę Chojnice 1945-1948: następstwa zderzenia totalitaryzmów. Wciąż jednak, zbieramy materiały źródłowe. Niezwykle cennym świadectwem tamtych czasów są relacje i wspomnienia, także wyrażone w listach urzędowych i prywatnych. Dlatego prosimy mieszkańców Chojnic i okolic o przekazywanie kopii materiałów z tamtych lat lub o składanie relacji ustnej albo na piśmie. Przyjmujemy także kopie map, planów, zdjęć, pocztówek etc. z lat 1945-1948 z Chojnic i okolic. Za wszelką pomoc świadków tamtych lat i ich rodzin z góry dziękujemy i zapewniamy o rzetelnym wykorzystywaniu źródeł wraz ze wskazaniem ich właścicieli, jednocześnie zachęcając do przekazywania oryginalnych dokumentów z tamtego okresu do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Gdańsku lub do Archiwum Państwowego Instytutu Pamięci Narodowej.

Kopie materiałów źródłowych można przekazywać drogą mailową na adres: marcin.waldoch@gmail.com lub umawiać się na zebranie relacji/wspomnień pod numerem telefonu: 883970833. 

Liczymy, że przy Państwa udziale uda się zrekonstruować wydarzenia tamtych czasów w obiektywnym świetle. 


Stowarzyszenie Arcana Historii
Marcin Wałdoch, prezes