środa, 25 marca 2015

Przyszłość pewnego kłamstwa

Doczekaliśmy się, że Finster myli się już nie o parę złotych, ale o kilka milionów. Uważam, że to jest moment w którym należy się zastanowić nad referendum. I jestem w tej chwili całkiem poważny.

Zapowiadano, że 1,3 - , 1,4 mln miano dołożyć do stadionu Chojniczanki. Dziś wiemy, (za ch24.pl, iż suma ta przekroczy miliony złotych. Rację więc miał Kamil Kaczmarek z którego tak kpił Finster).

Jeśli przerzucanie milionami nie jest wystarczające dla odwołania burmistrza przez obywateli, to w jakiej sytuacji wreszcie będziemy gotowi zakończyć to nieudolne zarządzanie?

Film:


Jesteś ważny!

Wszyscy mamy realny wpływ na bieg zdarzeń w Chojnicach, na naszą rzeczywistość. Dziś takie zdanie jest w sferze marzeń, ale dzięki rozwojowi nowych technologii możemy te marzenia zrealizować. 

Platforma CivilHub umożliwia tworzenie społeczności wokół miejsca zamieszkania, przy tym realizować tam można projekty, petycje, ankiety, etc. Wszystko to ma pomóc w kreowaniu naszej rzeczywistości i realnym wpływaniu na decyzje polityczne. 

Najbliższą ważna dla nas, mieszkańców, sprawą są wybory w osiedlach miejskich. Musimy jako mieszkańcy na poważnie zaangażować się w spotkania osiedlowe i wybór nowych władz. 

Pierwsza dyskusja na koncie Chojnic na CivilHub dotyczy właśnie tej sprawy.

Serdecznie zapraszam, zmieniajmy nasze osiedla, nasze miasto na lepsze! Zaangażowanie każdej osoby jest bardzo ważne, możemy wspólnie wykreować mnóstwo ożywczych pomysłów. Trzeba nam wykorzystać maksymalnie jak to możliwe, to niedoskonałe narzędzie w postaci budżetów obywatelsko-osiedlowych.