sobota, 26 marca 2016

Przykra niespodzianka

Informuję, że Urząd Miejski w Chojnicach na podstawie decyzji Burmistrza Miasta odmawia dostępu do danych szczegółowych dotyczących udzielania przez burmistrza pomocy publicznej. 

Dotąd odmówiono mi udzielenia informacji w zakresie:
- spłaty podatków od nieruchomości i zaległości w okresie 2010 i 2011
- udostępnienia kopii uzasadnień burmistrza do odrzuconych wniosków o pomoc publiczną za lata 2010-2014
- podstaw formy i wysokości udzielonej pomocy publicznej firmie "x" (celowo ukrywam dane) w dniu 31.12.2011
- uzasadnień umorzeń i kopii wniosków o umorzenie podatków za lata 2006-2010.

Poza tym burmistrz Arseniusz Finster uznał, że Centrum Park Chojnice Sp. z o. o. nie jest jednostką sektora finansów publicznych w związku z czym nie musi prezentować na stronie Biuletynu Informacji Publicznej szeregu informacji na brak których składałem skargę. 

Obserwuję usztywnienie postawy burmistrza i urzędu w udzielaniu mi informacji, a mnie naprawdę interesują przede wszystkim kopie dokumentów firm, które występowały o pomoc publiczną, jak choćby firmy Gabi, która uzyskała prawie milion złotych zwolnień z podatków od nieruchomości od Arseniusza Finstera burmistrza Chojnic. Z pewnością te sprawy znajdą się w sądzie w krótkim czasie.