środa, 18 października 2017

W sprawie szpitalnych telewizji

Kwestia opłat za telewizję w szpitalach jest dla mnie od dawna bulwersująca. Jak można pozwalać na taka sytuację? Okazuje się jednak, że mamy do czynienia z poważnym problemem systemowym. Próbując ustalić - kto powinien płacić abonament RTV za telewizory w szpitalach jest odsyłany "Od Annasza do Kajfasza". Z jednej strony KRRiTV odpowiedzialną w zakresie opłat za abonament telewizyjny w szpitalach czyni Pocztę Polską, a Poczta Polska uważa, że te kwestie leżą w gestii KRRiTV. Dla mnie jest to sytuacja wielce niezrozumiała. Ciężko też pojąć jak w świetle prawa działa szpitalna telewizja, gdzie za opłaty związane z tą usługą pacjenci nie otrzymują żadnych dowodów wpłat, czyli te de facto nie mogą być należycie ewidencjonowane. Szacuję, że budżet traci na braku pobieraniu opłat za odbiorniki instalowane w szpitalach przez podmioty zewnętrzne ok. kilkunastu milionów rocznie w skali całego państwa. Jest to kwota spora, bo budżety roczne regionalnych oddziałów TVP to jak się nie mylę ledwie 2-5 mln złotych.

Jest to więc sprawa istotna z dwóch względów: 1. pacjenci płacą za coś za co płacić nie powinni; 2. ktoś zarabia na pacjentach z ominięciem opłaty abonamentowej za TV - i z tego co wynika na ten moment dzieje się to w obliczu prawa, albo raczej powiedzmy z wykorzystaniem luki w prawie. Sprawa jest na pewno poważna, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że dzięki wsparciu różnych polityków doprowadzimy w końcu do zniesienia "patologii szpitalnych telewizji". 

Poniżej przedstawiam pisma z Poczty Polskiej i z KRRiTV w tej sprawie. Publicznie dziękuję za zaangażowanie w tę kwestię Pani poseł Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk. 

W dniu 6 marca 2017 11:56 użytkownik RTV Rejestracja COR <RTVRejestracja.COR@bydgoszcz.poczta-polska.pl> napisał: 
Szanowny Panie 
Poczta Polska S.A. informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z późn. zm.) podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji; niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uiszczają tylko jedną z opłat, o której mowa w art. 3 ust. 1.


Jeżeli szpital posiada zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne/telewizyjne i wnosi opłaty zgodnie z powyższym zapisem ustawowym, tym samym obowiązek wynikający z uregulowań prawnych wobec szpitala został dopełniony. Natomiast kwestie uiszczania opłat za odbiorniki należące do firmy prowadzącej działalność na terenie szpitala, którą Pan wskazuje (firma Energy Heat Technology Investment Marek Burcan) powinny być uregulowane w zawartej umowie.  W przypadku wątpliwości  w interpretacji przepisów wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych należy zwrócić się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie.

W odniesieniu do opłat dokonywanych przez pacjentów szpitala za oglądanie telewizji oraz braku potwierdzenia paragonem dokonanej usługi sprzedaży, należy się zwrócić do właściwej jednostki Administracji Skarbowej, gdyż Poczta Polska S.A. nie posiada kompetencji w tym zakresie.
Z uwagi na bardzo dużą ilość wiadomości e-maili przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedź. 
Z poważaniem
 
Dawid Zwoliński
 
Stanowisko ds. Obsługi Abonentów


Centrum Obsługi Finansowej
 
Ośrodek Obsługi i Dystrybucji Usług
 
Dział Obsługi Abonentów
 
Dla dopełnienia obrazu sytuacji zamieszczam tez moja korespondencję z firmą, która świadczy usługi "szpitalnej telewizji" w chojnickim szpitalu, zapytałem też firmę, czy uiszczają opłatę abonamentową:


FROM: Marcin Wałdoch [mailto:marcin.waldoch@gmail.com]
SENT: Wednesday, January 18, 2017 1:02 PM
TO: biuro@hti.com.pl
SUBJECT: Zapytanie o informację publiczną

Korzystając z zapisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej
składam zapytanie o:

- wartość opłaconego abonamentu KRRiTV od odbiorników TV, które są
własnością Państwa i znajdują się w Szpitalu Specjalistycznym im.
J. K. Łukowicza w Chojnicach za lata: 2010-2016 z rozbiciem na
poszczególne lata.

Oczekuję odpowiedzi w trybie pilnym na mój adres e-mail.

Marcin Wałdoch

Chojnice

członek Rady Społecznej

Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach


ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie,
niniejszym spieszymy z odpowiedzią na Pana zapytanie i następnie serdecznie przepraszamy za opóźnienie, jednakże swoje zapytanie wysłał Pan do działu instalacyjnego naszej firmy w Opolu. Pragniemy również poinformować, że systemami szpitalnymi zajmuje się dział naszej firmy - szpitalnatelewizja.pl . Poniżej adresy e-mail bezpośrednie:

info@szpitalnatelewizja.pl

zamowienia@szpitalnatelewizja.pl

reklamacje@szpitalnatelewizja.pl

wsparcietechniczne@szpitalnatelewizja.pl

serwis@szpitalnatelewizja.pl

regulamin@szpitalnatelewizja.pl

Uprzejmie informujemy również, że monitory do reemisji nagrań audiowizualnych zamontowane zostały przez naszą firmę w miesiącu styczniu 2015 r. zgodnie z procedurą przetargową, w której to nasza firma zaproponowała najkorzystniejsze warunki finansowe dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice .  Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczącą reemisji programów zobowiązani jesteśmy uiszczać opłaty dla : ZAiKS (umowa licencyjna nr 24157 wraz z aneksami i późn. zmianami), STOART (umowa licencyjna nr 33430 wraz z aneksami i późn. zmianami), SAWP (umowa licencyjna nr PO/4005 wraz z aneksami i późn. zmianami) oraz przynależeć do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (nr rej. 11235). Niniejsze umowy zostały przekazane Szpitalowi zgodnie z procedurami. Monitory zamontowane przez naszą firmę posiadają czytnik DVD, możliwość odczytu nośników pamięci zewnętrznej, odbioru sygnału z kaplicy oraz odbioru sygnału ze studia.

Z poważaniem,

Zespół SZPITALNATELEWIZJA.PL

EHTI
ul. Krakowska 48, 50-425 Wrocław
www.szpitalnatelewizja.pl