piątek, 18 kwietnia 2014

Do Niej w Wielki Piątek

Trzy strofki

Nie bluźń, żem zranił Cię, lub jeszcze ranię,
Bom Ci ustąpił na mil sześć tysięcy;
I pochowałem łzy me w Oceanie,
Na pereł więcej...!

[...]
C.K. Norwid