poniedziałek, 22 lipca 2013

Przypadek szalonego celnika

     Był lipiec 1929 roku, na stacji w Chojnicach do pociągu tranzytowego wsiedli polscy celnicy. Mieli za zadanie przeprowadzenie kontroli wśród pasażerów, która obejmowała przede wszystkim sprawdzanie paszportów. Jeden z celników, Aleksander Kortas z Chojnic nie opanował jednak emocji i pomimo braku uprawnień dokonał osobistej rewizji jednego z pasażerów, znacząco naruszając jego nietykalność osobistą.

    W związku z powstałą aferą Dyrekcja Ceł w Poznaniu wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec poborcy celnego Aleksandra Kortasa. Ten na wieść o wszczęciu wobec niego postępowania, wywołał wobec przełożonych awanturę po której został natychmiastowo odwieziony do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kocborowie.

   Aleksandra K. wydalono ze służby, a jego proces trwał ponad rok. Był to jeden z najpoważniejszych przypadków naruszenia dyscypliny w granicznych służbach mundurowych w dwudziestoleciu w Chojnicach. Stanowi ona też przykład problemów jakich mogą sobie przysporzyć osoby chore psychicznie, które na co dzień budują ułudę prawdy i nieomylności swego postępowania, choćby pod przykrywką munduru. Jest to też ostrzeżenie jakie historia daje nam wszystkim przed zbyt pochopnym wydawaniem sądów, które popychają nas do nierozsądnych działań wobec osób trzecich. 

  Jak mówi stare powiedzenie: emocje należy trzymać na wodzy. 

piątek, 19 lipca 2013

Będę kandydował

Nie pomyślałbym kilka lat temu, że powstanie w Chojnicach organizacja tak silna i spójna jak Projekt Chojnicka Samorządność. Dziś jedno z naczelnych pytań w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych dotyczy osoby, która będzie kandydatem PChS-u na burmistrza Chojnic.

Padają różne nazwiska. Kiedyś zadeklarowałem chęć startu, tę chęć podtrzymuję. Najpierw jednak w samym PChS-ie będę zabiegał o poparcie koleżanek i kolegów dla mojej kandydatury. Z pewnością będę szukał poparcia w Prawie i Sprawiedliwości, której to partii jestem członkiem.

Jeśli będę kandydatem z ramienia PiS - PChS, a jest to realne, to z pewnością czeka nas niezwykle ciekawa i zaciekła kampania wyborcza, a co ważniejsze rysuje się perspektywa realnych zmian, zmian u władzy i zmian jakości życia chojniczan na lepsze.

Przypomnę tylko, że w kampanii wyborczej 2010 roku byłem inicjatorem i pomysłodawcą powstania Projektu Samorządność, następnie byłem pomysłodawcą i członkiem założycielem Projektu Chojnicka Samorządność. Udało się zgromadzić wspaniałych ludzi, którym w Chojnicach nie odpowiada rzeczywistość w jakiej żyjemy, a przede wszystkim działania władz miasta. Ludzi ci mają wspaniałe idee, pomysły i pełnię energii do pracy dla przyszłości Chojnic.

Liczę na to, że będę miał okazję stanąć na przeciwko Arseniusza Finstera na "ubitym polu" w otwartej walce o przyszłość naszego miasta!

czwartek, 4 lipca 2013

Arcana Chojnic

Mam przyjemność poinformować, że w ciągu roku powołamy jako Stowarzyszenie Arcana Historii nowy tytuł wydawniczy "Arcana Chojnic". Będziemy publikowali artykuły z zakresu:

- historii współczesnej Chojnic ( od XIX wieku w tym historii politycznej, społecznej i gospodarczej),
- historii politycznej Chojnic (w tym działania aparatu bezpieczeństwa II RP, PRL-u oraz wszelkich formacji politycznych i obywatelskich na terenie Chojnic w XIX, XX i XXI wieku),
- historii mniejszości etnicznych i narodowych oraz ich statusu,
- stosunków społecznych w Chojnicach,
- zagadnień procesu integracji europejskiej, 
- zagadnień polityki społecznej, gospodarczej i tematyki wokół samorządowej (również zagadnień prawnych i ustrojowych),
- zagadnień kulturowych i lingwistycznych,
- zachowania polityczne,
- demografia,
- kwestie migracji ludności.

Ogólnie rzecz ujmując przyjąć należy, że wszelkie artykuły - analizy z dyscyplin takich jak antropologia,ekonomia, historia, socjologia, politologia, prawo oraz innych  mieszczących się w szeroko pojętej humanistyce, a odnoszące się do miasta Chojnice i jego mieszkańców będą przez redakcję mile widziane.

"Arcana Chojnic" będą rocznikiem. Pierwszy numer wyjdzie w 2015 roku, ale od dziś można nadsyłać propozycje artykułów. Zakładany nakład to 100 - 200 egzemplarzy. Format B4, objętość będzie ograniczona do 300 stron. Pismo będzie recenzowane, można zgłaszać recenzentów. 

Serdecznie zapraszam do współpracy,

Marcin Wałdoch
Stowarzyszenie Arcana Historii
Chojnice
tel. 883-970-833
marcin.waldoch@gmail.com