piątek, 27 kwietnia 2018

Ogólnopolskie stowarzyszenie przedstawicieli wojewodów przy jednostkach lecznictwa publicznego

W najbliższym czasie planuję powołać do życia stowarzyszenie przedstawicieli wojewodów przy jednostkach lecznictwa publicznego. Tylko dzięki bieżącej wymianie informacji możliwym jest skuteczny monitoring i kontrola działalności jednostek lecznictwa publicznego. Ustawodawca nie dał przedstawicielom żadnych formalnych uprawnień poza zasiadaniem przy radach społecznych szpitali z głosem ważącym tyle samo, co każdy inny głos w radzie. Taki stan rzeczy w zderzeniu ze specyfiką funkcjonowania szpitali w Polsce powoduje, że przedstawiciele wojewodów są  bezsilni wobec skali bezprawia i konfliktów interesów, które rozgrywają się na ich oczach. 

Kolejnym krokiem będzie próba wzmocnienia pozycji przedstawicieli wojewodów przy szpitalach publicznych poprzez nowelizację ustaw właściwych odnoszących się do jednostek lecznictwa publicznego. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza