Udział w konferencjach i wyjazdy naukowe

2009: wystąpienie na konferencji cyklicznej Sopockiego Towarzystwa Naukowego, tytuł wystąpienia: Kobiety w elicie. Teorie elit o kobietach.


2009: Między konfliktem a asymilacją, Konferencja Doktorantów WNS UG, tytuł wystąpienia: Asymilacja Kosznajderii. Mit współczesnej historiografii?

2009: Dokąd zmierza Świat? , tytuł konferencji naukowej organizowanej przez Sopockie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Arcana Historii i Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Jestem pomysłodawcą tej konferencji (odbywa się cyklicznie). Temat wystąpienia; Geopolityczno – ekonomiczne i cywilizacyjne determinanty zmian w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku.

2010: Tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych w województwie pomorskim, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku, temat wystąpienia: Asymilacja Kosznajderii. Mit współczesnej historiografii?


2010Predykcja i antycypacja a problem determinizmu „naukowego” i indeterminizmu rzeczywistości społeczno – politycznej. Antynomia jako propozycja nowego paradygmatu badań politologicznych. – Temat wykładu jaki wygłosiłem na konferencji doktorantów w maju 2010 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.


2011:  Zarys historii Kosznajderii, wykład dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.


2010 - 2011: „Środowe spotkania z nauką” – cykl spotkań popularno - naukowych Stowarzyszenia Arcana Historii, prowadziłem w ramach cyklu wykłady „Walki obronne Chojnice 1939”, „Asymilacja Kosznajderii. Mit historiografii”, „Geopolityka i jej twórcy”.


2012: Polish Communities in New Zealand: Past, Present and Future - tytuł przygotowanego wykładu podczas: New Zealand and Europe: Borders, Nations, IdentitiesThe 18th annual conference of the New Zealand Studies Association, together with the Department of Political Science, University of Gdansk.

 
2014: New Zealand as the World's Laboratory? Globalisation, Cultural Diversification and the New Idea of Nation - tytuł wygłoszonego referatu i artykułu pokonferencyjnego podczas: Across the Pacific, The 20th annual conference of the New Zealand Studies Association, togother with Norwegian Martime Museum and Kon - Tiki Museum and University of South Australia, Oslo, June 2014. 


2016: Konflikt polityczny w środowisku Polonii nowozelandzkiej na tle obchodów Milenium Chrztu Polski/Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1956-1966/1967), IPN Warszawa, 12-13.05.2016.

2016: Bariery konsolidacji demokracji lokalnej: prezentyzm i recentywizm/ Przeszłość w teraźniejszości - polityczna rola pamięci w XXI w., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Nauk Politycznych, 3 XI 2016.

2016: Objawy demokratyzacji życia politycznego w Chojnicach (1980-1981)/ "Solidarność" jako szkoła demokracji (1980-1981), BBH IPN, Warszawa, 7-8.11.2016 

2016: Postawy polityczne w Nowej Zelandii wobec stanu wojennego w Polsce/Stan wojenny w Polsce 1981-1983, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 11.-12.2016

2017: Stypendysta Programu Erasmus Plus. W ramach programu wykłady na Uniwersytecie Sitkiego Kocmana w Mugli w Turcji. Wykłady z zakresu nauk o polityce (stosunki polsko-tureckie, proces akcesyjny Polski do UE, II wojna światowa i jej następstwa dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz przemiany polityczne w Polsce po 1944 r.) w języku angielskim dla studentów III i IV roku stosunków międzynarodowych w Department of Political Science and International Relations, 2.10-6.10.2017

2017: Indigenous Peoples' movements in Oceania: their rights and political goals/ tytuł konferencji: Oceania - centre of the Pacific Rim, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Towarzystwem Naukowym Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, Kraków, 21.10. 2017

2017: Meandry polityki historycznej polskich samorządów w III RP/ tytuł konferencji: Anatomia polityki historycznej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytety Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 24 października 2017 r.

2017: Księża w procesie politycznej integracji opozycji demokratycznej w Chojnicach w latach 1983–1989; / Tytuł konferencji: Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989) – BBH IPN, Przystanek Historii, Warszawa, 15–16 listopada 2017 r.

2018: Stypendentysta Narodowego Centrum Nauki, grant na realizację projektu: Dociekliwi jako nowy ruch społeczny: analiza porównawcza aspektów politycznych realizacji prawa dostępu do informacji publicznej w Nowej Zelandii i Polsce

2018: Echo natury: klęska lasu klęską lokalnej społeczności, czyli o politycznych efektach nawałnicy w Borach. Tucholskich w 2017 r./XI ogólnopolska konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu", Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 12.04.2018.

2018: Determinanty postaw antyimigranckich w społeczeństwie wielokulturowym na przykładzie Nowej Zelandii/ Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce XX/XXI wieku
Ostromecko k. Bydgoszczy
8 maja 2018 r.


2018: Statofobia jako przyczyna cofania się fali demokratyzacji / Instytucje państwa w procesie demokratyzacji, Fundacja Instytut Bałkański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

 Kazimierz Dolny 28-29 maja 2018 r.


2018: Dociekliwi jako nowy ruch społeczny w Polsce: aspekty polityczne realizacji prawa dostępu do informacji publicznej/ „Przeszłość w teraźniejszości”
nt. Ewolucja podmiotowości politycznej w warunkach globalizacji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 12.06.2018 r. 

2018: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Nauk Politycznych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Letnia Wiedzy o Społeczeństwie, konferencja:
„Wybory Polaków – obywatel wobec wyzwań ekonomicznych 
i społecznych”, dyskutant w panelu: Stan polskiego społeczeństwa obywatelskiego, 15-16.06.2018.

2018: 09. Seminarium programowe w Instytucie Nauk Politycznych Victoria University w Wellington,Nowa Zelandia.

11.2018 - Ewolucja systemów politycznych . Wybory samorządowe w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej/Zmiana ordynacji wyborczej jako determinanta życia politycznego społeczności lokalnych w pięciu miastach pomorskich (2006-2018)/ UAM Collegium Polonicum, Słubice.

11.2018: Wykłady na Uniwersytecie Kadir Has w Stambule/Turcja, procesy polityczne w Polsce, zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego na świecie, Erasmus Plus. 

12.2018:

Przeciw państwu: antypaństwowe idee i działalność polityczna/ ref. O źródłach i znakach statofobii: idee państwa w świetle zagrożeń ideologicznych, ekonomicznych i społecznych, INP UKW. 


Ref. Idee antynatowskie w nurtach polskiej myśli politycznej XXI wieku/Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO, 11-12.03.2019, Instytut Nauk Politycznych UKW.


Ref. Analiza porównawcza aspektów politycznych realizacji prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i Nowej Zelandii/O politycznych aspektach prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie, INP UKW, Bydgoszcz, 21.03.2019

09.2019 - wykłady na Uniwersytecie w Perugii, Wydział Nauk Politycznych, Włochy. https://www.unipg.it/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza