sobota, 9 kwietnia 2016

Wniosek o Straż Obywatelską


Marcin Wałdoch
Chojnice


                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach
                 Pan Przewodniczący Mirosław Janowski

WNIOSEK

            Zgodnie z obowiązującym prawem i praktyką  życia społecznego, wnioskuję do Rady Miejskiej w Chojnicach, aby Rada Miejska podjęła dwie uchwały, tj. o likwidację Straży Miejskiej i o powołanie Straży Obywatelskiej.

UZASADNIENIE
            Pierwsza uchwała powinna dotyczyć uznania wreszcie woli większości mieszkańców, którą wyrażono w grudniu 2015 r. i władze miasta winny zlikwidować Straż Miejską w Chojnicach, bowiem tak mieszkańcy zadecydowali w referendum lokalnym.  W zakresie uznania głosu mieszkańców z referendum próg 30% frekwencji, który nie został w referendum osiągnięty, nie ma znaczenia dla podjęcia takiej decyzji, bowiem Ci którzy nie głosowali, są to osoby, których nie interesuje sprawa Straży Miejskiej i nie są ani za jej likwidacją, ani przeciwko likwidacji Straży Miejskiej i głosu nie powinno się więc w ogóle brać pod uwagę. Idea demokracji polega na uczestnictwie w podejmowaniu decyzji, a nie uchylaniu się od tego obywatelskiego obowiązku. Oznacza to, że są to bierni obywatele. Natomiast akt wyborczy zakłada aktywny udział i opowiadanie się, a w referendum zwyciężyła idea likwidacji referendum i demokratyczne władze Miasta muszą taki rezultat uznać. Stąd wnoszę, aby podjęto uchwałę o likwidacji Straży Miejskiej w Chojnicach. Natomiast drugą uchwałę, jaką powinni podjąć radni miejscy jest uchwała o powołaniu Straży Obywatelskiej w formie stowarzyszenia, Rada Miejska powinna określić szczególnie w tej uchwale formę prawną Straży Obywatelskiej, zasady jej działania, sposób finansowania oraz formę naboru do Straży Obywatelskiej.  W każdym razie powinna być to formacja ochotnicza, ale pod nadzorem instytucjonalnym władz Miasta Chojnice i starostwa powiatowego w Chojnicach, a udzielać w niej mogliby się przecież i byli Strażnicy Miejscy, ale już na zasadach pracy społecznej, dzięki temu służyliby dalej lokalnej wspólnocie nie obciążając swoją działalnością miejskiego budżetu w tak dużym zakresie, jak obecnie. Wiem, że lubią swoją pracę i nadal chcieliby wykorzystywać nabyte umiejętności w zakresie empatii, które to nabyli od Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera, to On był ich nauczycielem empatii.
            Szczegółowa instrukcja na temat powoływania i funkcjonowania Straży Obywatelskiej, która w sposób efektywny może zastąpić Straż Miejską i odciążyć budżet gminy znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod tym adresem: https://mswia.gov.pl/ftp/pdf/straze_obywatelskie.pdf .
            W związku z powyższym wnoszę, jak we wstępie i proszę Wysoką Radę o podjęcie działania.


                                                                                              Marcin Wałdoch

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza